Bio‐fito‐modulatorii de tip Ancu Dincă (AD) și sănătatea integrată a mediului

Omul nu trăiește pur și simplu. El este implicat în activitatea Universului prin totalitatea acțiunilor, gândurilor, faptelor sale. Omul, ca lider al sistemelor biologice, interacționează cu sistemele economice, sociale, economice. Așadar aceste sisteme nu sunt izolate, ci integrate în mediu. În aceste sisteme nimic nu se pierde, totul se transformă. Iar orice modificare adusă unuia dintre sisteme, generează consecințecelorlalte sisteme. Astfel, capitalul cel mai prețios al omului devine mediul.

Activitatea Centrului de Studii și Cercetări Biosinergetice pe care îl coordonez, în colaborare cu universitățide prestigiu din țară și institute de cercetări acreditate, a urmărit încă de la inceput să contribuie la însănătoșirea mediului în care omul este punctul central. Numeroasele studii, experimente și măsurători au demonstrat că bio‐fito‐modulatorii de tip A.D. contribuie la refacerea ciclurilor naturale ale sistemelor biologice, plecând de la premisa că noi, oamenii, suntem tributari clorofilei – care nu este altceva decât energie solară concentrată. Practic, permanent omul este supus interacțiunii cu energia solară și plante.

Sistemele vii sunt mecanisme complicate, interconectate în mod dinamic prin intermediul unui ansamblu de câmpuri energetice. Informațiile, grupate în programe incredibil de precise, se transportă, se fixează, se stochează, se actualizează și se structurează pe suporturile materiale ale sistemelor vii, ca urmare a racordării la câmpurile energetice. Noile informații sunt utilizate pentru optimizarea proceselor din cadrul sistemelor vii (dinamice). Informația precede acțiunea, iar acțiunea generează o nouă informație într‐un veritabil ciclu cibernetic. Sistemele în care este organizată viața sunt sisteme deschise, aflate departe de echilibru. Caracteristicile sistemelor deschise nu schimbă consecințele principiilor termodinamice, respectiv legea conservării (principiul I) și legea entropiei (principiul al II‐lea).

Terapia cu bio‐fito‐modulatori de tip A.D. folosește forme specializate (pattern‐uri) cu scopul de a acționa asupra câmpurilor celulare. Prin interacțiuni ale câmpurilor celulare ale diferitelor componente sistemice se acționează asupra câmpului biologic și, deci, asupra câmpului fizic fundamental. Substanțaactivă în cazul bio‐fito‐modulatorilor de tip AD este de natură organică (provenind de la plante culese numai de pe teritoriul României). Nu cantitatea de substanță pe care remediul o conține este importantă, ci amprenta energo‐informațională pe care o deține și pe care o poate imprima, transmite, elabora, genera către structurile cristaline (cristale lichide) care necesită optimizări.

Acțiunea bio‐fito‐modulatorilor de tip AD se bazează pe principiul rezonanței. Remediile sunt de natură homeopată, acționând însă doar din exterior ca urmare a dispunerii lor pe suprafațasistemuluiafectat. Informațiile și energia transmise de remediu sunt selectiv absorbite de elementele componente ale sistemului (pornind de la unitatea de bază până la sistemul integrat) până la obținerea calității optime a structurii materiale. În sistemele biologice complexe (deschise sub aspect termodinamic), pe lângă procesele de degradare datorate creșterii entropiei, au loc și procese sinergetice de regenerare energetică și relansare evolutivă. Recentele teorii și concepte ale termodinamicii nonlineare (departe de echilibru) posedă mecanisme prin care sistemele biologice complexe (organismul uman) pot obține energie utilă din mediul înconjurător.

Domeniile în care bio‐fito‐modulatorii de tip AD și‐au demonstrat eficiența sunt variate:

- Arhitectură – s‐a urmărit radiografierea și împrumutul de concepte, metode, metodologii și teorii din biologie și fizică în domeniul peisagistic, urban și arhitectural, precum și aplicarea acestora pe o zonă restrânsă a orașului. S‐a propus implementarea unor soluții neconvenționale cu bio‐fito‐modulatori de tip AD privind neutralizarea efectului infrastructurii asupra metabolismului uman, având în vedere că sănătatea umană și cea urbană se inter‐ relaționează și se determină, printr‐orelație de feed‐back. Studiul promovează ideea unui oraș văzut prin prisma unui organism biologic. S‐a evidențiat influența asupra metabolismului uman și efectele bio‐fito‐modulatorilor de tip AD în cazul infrastructurii supraterane și subterane din București, a construcțiilor adăugate la edificii construite într‐omanieră și care ies din tiparul abordat de arhitectul prim, a amenajării și amplasării locurilor de ralaxare.

- Liniile de transport a energiei electrice și stații de transformare a energiei electrice (domeniul protecția muncii) – studiul a plecat de la faptul că organismele aflate în zone cu valori ridicate ale intensității câmpului electric și/sau ale inducției magnetice sunt afectate fiziologic datorită curenților electrici ce sunt indușiîn țesuturi, iar efecte fiziologice s‐au remarcat în cazuri în care câmpul magnetic ambiental avea o inducție mai mică decât 1,2 μT. Utilizarea bio‐fito‐modulatorilor s‐a dovedit utilă atât în cazul neutralizării radiațiilor nocive din mediul de lucru, cât și în cazul protecției personale a lucrătorilor în vederea stopării distrugerii și regenerării câmpului energetic uman.

- Rezistența materialelor – s‐au studiat caracteristicile elastice și mecanice ale unor materiale plastice de tip PVC. Astfel, în cazul probelor unde s‐au folosit bio‐fito‐modulatorii de tip AD s‐a produs o creștere semnificativă a alungirii la rupere și o micșorare a modulului de elasticitate longitudinal, fără ca rezistența la rupere să fie puternic influențată. În urma analizei spectrometrice s‐a evidențiat apariția de noi pick‐uri care nu se regăsesc în teoria de specialitate.

- Construcții – s‐au înregistrat evoluțiile rezistențelor a cimentului obișnuit Portland în două situații: cu apă potabilă obișnuită și cu apă potabilă supusă influenței directe a bio‐ fito‐modulatorilor de tip AD. Rezultatele au evidențiat că la 24 de ore de la preparare cimentul “tratat” are o rezistență cu 30% mai mare decât cimentul clasic.

- Horticultură – s‐a evidențiat că bio‐fito‐ modulatorii de tip AD au efect pozitiv asupra germinației tomatelor, în acelașitimpcu stoparea infecțiilor probelor, că timpul de germinație a scăzut cu circa 50% din timpul normal de germinație, iar inoculii menținuți la semiînturneric au dezvoltat țesuturi calusale în timp scurt de 10‐12 zile. În studiul efectuat asupra germinației și puterii de răsărire a semințelor de molid s‐a evidențiat o accelerare semnificativă a germinației (ziua a 7‐a) și a puterii de răsărire în cazul semințelor supuse acțiunii bio‐fito‐modulatorilor de tip AD.

- Piscicultură – în urma studiului calității apei din acvarii s‐a constatat că nivelul nitriților și amoniului scade simțitor în prezența bio‐fito‐modulatorilor ajungând la valori de aproximativ de 3 ori mai mici față de martor; totodată în intervalul 30 –60 zile de la popularea acvariilor, prezența bio‐fito‐modulatorilor de tip AD determină creșterea conținutului de fosfor total. În cazul reproducției la varietățile speciei Lebistes Reticulata (guppy) de pești s‐a obținut în urma excitării apei și materialului biologic cu bio‐fito‐modulatori de tip AD o creștere a numărului de indivizi rezultațiîn urma reproducerii cuprinsă între 200% și 300%, iar dezvoltarea fizică a indivizilor rezultați este cu 15% mai mare decât a martorilor.

- Zootehnie – atât cazurile particulare (de ex. pleurezie sero‐hemoragică la câine), cât și studiile pe loturi de animale (stimularea proceselor reparatorii în defecteosoasela ovine, modificări ale unor parametri biochimici în vindecarea osoasă la șobolani, observații asupra plăgilor la iepuri) evidențiază procese reparatorii în diferite stadii de evoluție, inclusiv prezența trabeculelor osoase în diferite stadii de consolidare și organizare și a țesutului conjuctiv relativ bine vascularizat. Într‐un alt experiment s‐a determinat acțiunea bio‐fito‐modulatorilor de tip AD în cazul acțiunii câmpului magnetic intens asupra organismelor vii punându‐se în evidență variațiile semnificative ale VSH‐ului sângelui în prezențabio‐fito‐modulatorilor de tip AD.

- Medicină umană – cazurile particulare și studiile pe loturi de subiecți (sindromul ovarelor polichistice asociat cu infertilitate primară, managementul durerii lombare joase, efectele biologice asupra locuitorilor dintr‐ozonă afectată de radiații nocive provenite de la un pilon de telefonie mobilă, cazul unei doamne cu astrocitom anaplazic, afecțiuni autoimune și degenerative ale aparatului locomotor, afecțiuni ale aparatului genital și bolile sânului, afecțiuni osteoarticulare, afecțiuni hepatice, tulburările de metabolism glucidic, caz particular de fibromixom de gambă, afecțiuni ale sistemului cardiovascular, boala chistică etc.) au demonstrat eficiențabio‐fito‐modulatorilor de tip AD în asociație cu terapia clasică pentru primele luni de tratament, iar pe parcurs s‐a produs reducerea și chiar eliminarea medicației de către medicul specialist. Pe de altă parte s‐au observat modificări la nivel psihoemoțional, la nivelul chimiei sângelui, precum și în ceea ce privește intensitatea durerilor.

În concluzie, un lucru este extrem de clar: bio‐fito‐modulatorii de tip AD modifică substanțial medii de cultură, proprietățile unor materiale, favorizează reproducerea și germinarea, reconstruiesc structuri biologice, ameliorează și vindecă unele afecțiuni de la nivelul organismului uman.

............

 Autor: Ancu Dincă 
Sursa: 5.06.2011 - ACADEMIA ROMÂNĂ


Coş  

Nici un produs

0 € Livrare
0 € Total

Plăteşte

Select language


Livrare internationala